Bu kadarı yeter! Şimdi hepimiz için iklimi koruma zamanı.

Küresel İklim Grevi, 29 Kasım 2019

Alman hükümeti, iklim koruması için bir "büyük atılım" açıkladı - ancak aslında Büyük Koalisyon, etkisiz ve sosyal olarak haksız bir iklim paketini yürürlüğe soktu. Dünyanın 1,5 dereceden fazla ısınması önlenemezse – ciddi sonuçlarla karşı karşılaya kalınabilir: İklim felaketi hayatımızı kökünden tehdit ediyor ve dünyanın en fakirlerini doğrudan etkiliyor.

Federal Hükümetin iklim politikasının başarısızlığına karşı;  “Fridays for Future” (Gelecek İçin Cumalar) öğrencilerinin öfkelerini sizlerle paylaşıyoruz:
 

“Bunu bir başarı olarak satmak, etkili bir iklim koruması için protesto eden herkesin yüzüne atılan bir tokattır. [...] Toplumumuz, iklim koruması konusunda federal hükümetten çok daha ileride […] Siz harekete geçene kadar protesto edeceğiz! "

Bu nedenle 29 Kasım Cuma günü, dünya çapında bir iklim grevi çağrısını destekliyoruz. İklim krizini durdurmak için, protestolar ve öğrencilerin talepleri mutlaka gereklidir. Tutarlı bir iklim koruması, temel bir eko-sosyal değişim gerektirir – hemen şimdi!

Dünya hükümetlerinin, Dünya İklim Değişikliği Konferansı için Madrid’de buluşmasından birkaç gün öncesinde, protestolarımızı sokaklara taşıyoruz. Protestodan sadece bir hafta sonra, Büyük Koalisyonun devam edip etmeyeceğini aynı zamanda iklim koruması da belirleyecek. Çünkü o zaman SPD, hükümetin ilk yarı zaman bilançosunu değerlendirecek.

Federal Hükümet, iklim konusundaki politik başarısızlığını şöyle savunuyor: insanlardan sürekli olarak iklimi korumasını bekleyemeyiz. Biz bu şekilde etkisiz önlemler için mazeretler kabul edemeyiz: İklim koruması ve sosyal politika bölünmez bir bütündür. İklim aktivistleri, çevre, kalkınma, sosyal ve yardım kuruluşlarının bir araya geldiği ilk eylem budur. Biz, iklim korumasının ve sosyal adaletin bölünemez bir bütün olduğunu gösteriyoruz. Gelişmekte olan ülkeler ve gelecek nesiller, iklim adaletli bir geleceğe sahip olmalıdır! Sosyo-ekolojik bir değişim, daha adil bir toplum için büyük bir fırsattır – hem burada hem dünya çapında her yerde!

Siz de katılın: 29 Kasım'da dünya çapında milyonlarca insanla sokaklara gidin – yaşadığın yerde! İklim koruması için, hep beraber şimdi ve herkes için protesto yapıyoruz – artık yeter!

İklim koruması ve sosyal adalet ayrılmaz bir bütündür.

Bu yüzden Federal Hükümet'ten ve Federal Meclis'ten talep ediyoruz ki:

 • Küresel ısınmanın 1,5 derece ile sınırlandırılmasına bağlı bir iklim koruma kanunu. Bir yasa tasarısı oluşturulması. Çünkü iklim politikasındaki bir değişimin ve iklim dostu altyapıya yapılan büyük yatırımların temeli budur.
   
 • Sosyal enerjiye geçiş. Bu; kömürden, petrolden ve gazdan mümkün olduğunca çabuk vazgeçip, doğaya uyumlu yüzde 100 yenilenebilir enerji anlamına geliyor. Bu enerji daha çok desteklenmeli, vatandaşlar enerji dönüşümünü şekillendirmeye yardım edebilmelidir. Elektrik herkes için ödenebilir olmalıdır. Bu, sosyal yardım reformlarının yanı sıra enerji verimliliği ve etkinliğini güçlendiren yasalarla güçlendirilmelidir.
   
 • Herkes için iklim dostu yaşam. Birçok bina için onarım gerekiyor. Bu yenilenen binaların ısı temini yüzde 100 yenilenebilir olmalıdır. Ev sahiplerinin de bu gelişmeleri kiracılar üzerinden karlarını artırmak için kullanmaları engellenmelidir.
   
 • İklim dostu ve uygun fiyatlı ulaşım. Federal Hükümet derhal içten yanmalı (dizel) motorları yasaklamalı ve bu 1,5 derecelik limite uygun olarak başlatılmalıdır. Kapsayıcı ve olabildiğince ücretsiz toplu taşıma, demiryolu ve bisiklet trafiği gibi iklim dostu alternatifler hızlı ve yoğun bir şekilde genişletilmelidir - özellikle tren yolculuğu uçmaktan çok daha ucuz olmalıdır. Aynı zamanda, yerel altyapının güçlendirilmesi gerekiyor. Ülkedeki yuvalara, okullara ve doktorlara olan mesafelerin kısaltılması, trafiği azaltır ve herkes için daha iyi bir yaşam sağlar.
   
 • İklim koruması konusunda tüm vatandaşlarını destekleyen bir refah devleti. Aynı zamanda vatandaşlarını yoksulluğa karşı koruyan, katılımcı, ayrımcı olmayan temellere sahip bir Federal Hükümet. Örneğin çocuklara temel destek, sosyal işgücü piyasası veya bakımda ödenen kişisel pay sınırlı olursa, herkes iklim dostu bir şekilde yaşayabilir. Bunun için sosyal güvenlik herkes için garanti altına alınmalıdır.
   
 • Ekolojik ve sosyal değişim için mevcut servet ve kârları kullanmak. Sosyal olarak adil bir iklim koruması için gerekli yatırımlar şöyle finanse edilebilir: Çevresel olarak zararlı olan devlet teşvikleri kaldırılırsa, etkin bir CO2 piyasa fiyatı olursa, AB emisyon ticaretinden elde edilen gelirler kullanılırsa ve AB tarım fonları değiştirilirse. Çok fazla aktivitesi olup, birçok kaynak tüketenlerin sosyal ve ekolojik olarak adil bir vergi sisteminde değişime, artan bir şekilde katkıda bulunması gerekmektedir.